Przenieś zarządzenie czasem pracy do chmury – zapisz się na bezpłatne konsultacje

Project Description

Przenieś zarządzanie czasem pracy do chmury?

Zarządzanie czasem pracy to obszar niezwykle wrażliwy dla firmy. Nieodpowiednie planowanie grafików to nie tylko wysokie koszty, ale także ryzyko (niezgodność grafików z przepisami prawa pracy) a przede wszystkim niezadowalająca efektywność oraz niskie zaangażowanie pracowników. Aby zaradzić niechcianym konsekwencjom warto zainwestować w odpowiedni system do zarządzania czasem pracy w chmurze.  

Zarządzanie czasem pracy w chmurze to:  

 • Automatyczne tworzenie zapotrzebowania dzięki analizie informacji o ilości produkcji i zamówień z systemu ERP 
 • Automatyczne planowanie grafików przy użyciu sztucznej inteligencji uwzględniające np. zachowania pracowników, warunki pogodowe, zdarzenia zewnętrzne (np. wydarzenia sportowe) 
 • monitoring zgodności grafików z przepisami KP – kierownik planujący grafiki nie musi znać wszystkich zawiłych wymagań prawnych 
 • Bieżąca kontrola czasu pracy 
 • Dzięki samoobsłudze pracownicy i menedżerowie mają dostęp do grafików pracowniczych niezależnie od miejsca pracy z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego 
 • Eksport danych czasu pracy do płac – skrócenie czasu przepływu informacji  
 • Monitoring efektywności i raportowanie – redukcja kosztów w wyniku dokładniejszej kontroli nadgodzin  

Gavdi dysponuje gotowymi rozwiązaniami, które pomogą przenieść Twojej firmie zarządzanie czasem pracy do chmury SuccessFactors Time-off, Gavdi Time Management Platform, oraz platforma przyłościrozwiązanie SAP Time Management by Kronos wykorzystujące AIMEE (sztuczna inteligencja). Gavdi jest jedyną firmą w Polsce autoryzowaną do sprzedaży i wdrożeń rozwiązań Kronos.   

Zapisz się na bezpłatne konsultacje i sprawdź, jak usprawnić zarządzanie czasem pracy w Twojej firmie!  

Zapisz się na konsultacje

 Akceptuję warunki **

Wybierz, skąd dowiedziałeś się o webianrium

Aby otrzymać bezpłatne konsultacje, prosimy o wyrażenie odpowiedniej zgody. Jeśli chcą Państwo otrzymywać od Gavdi POLSKA S.A. treści marketingowe na Państwa adres e-mail, prosimy również o wyrażenie zgody w tym celu. Każda z tych zgód może być wycofana w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego żądania na adres email rodo@gavdi.com. Wycofanie zgód nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych i wysyłki treści marketingowych, których dokonano przed ich wycofaniem.

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Gavdi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, w celu otrzymania bezpłatnych konsultacji.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/-a o tym, że administratorem moich danych osobowych jest Gavdi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 838) przy ul. Prosta 70, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania interesujących mnie informacji na temat SAP SuccessFactors. Oświadczam również, że zostałem pouczony/-a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

** Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gavdi Polska S.A. treści marketingowych, zawierających w szczególności: materiały z webinariów i innych wydarzeń, informacje o nowościach produktowych SAP i Gavdi, informacje o konkursach i innych wydarzeniach na podany przeze mnie adres e-mail.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gavdi POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres rodo@gavdi.com.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu otrzymania darmowych konsultacji, a w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności: materiały z webinariów i innych wydarzeń, informacje o nowościach produktowych SAP i Gavdi, informacje o konkursach i innych wydarzeniach, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu otrzymania darmowych konsultacji jest wyrażona przez Państwa zgoda. W zakresie przesyłania treści marketingowych, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych.
 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Jeśli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie treści marketingowych lub wniosą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania bezpłatnych konsultacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Od dnia 25 maja 2018 r. skarga będzie mogła być wnoszona do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymania bezpłatnych konsultacji. W zakresie realizacji działań marketingowych podanie danych jest dobrowolne.
 2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Project Details

 • Date 19. September 2019
 • Tags Wydarzenia

Podziel się informacją o wydarzeniu ze swoimi znajomymi!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Back to Top