Project Description

Obsługa PPK w firmie użytkującej SAP HCM – zapisz się na spotkanie w jednym z czterech miast

Czy Twoja firma użytkuje SAP HCM i potrzebuje obsłużyć Pracownicze Programy Kapitałowe? Jeśli tak, to serdecznie zapraszamy na spotkanie w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach lub Poznaniu, których celem jest:  

 • prezentacja rozwiązania Gavdi PPK, jego zakresu, unikalnych cech i korzyści płynących z wdrożenia (w szczególności możliwości masowej obsługi przetwarzania dokumentów), 
 • wymiana informacji w zakresie aktualnego stanu aktów wykonawczych oraz ustaleń grupy roboczej skupiającej instytucje finansowe, PFR i wiodących dostawców oprogramowania. 

Daty spotkań:  

 • Warszawa, 21 maja, godz. 11:00 – 13:00, BOBO Coworking, ul. Prosta 70, 5 piętro 
 • Wrocław, 11 czerwca, godz. 10:00 – 12:00, Wrocławski Park Technologiczny, ul. Duńska 11 
 • Katowice, 12 czerwca, godz. 10:00 – 12:00, GPP Business Park, ul. Konduktorska 33 
 • Poznań, 18 czerwca, godz. 10:00 – 12:00, IBB Andersia Hotel, Plac Andersa 3 (Sala B)
   

Wypełnij formularz rejestracyjny, wybierz miasto i przyjdź na spotkanie!  

 

Jeżeli nie mogą być Państwo z nami osobiście, zapraszamy także na cykl webinarów. Tutaj znajdą Państwo więcej informacji o dacie i godzinie webinarów. Dowiedz się więcej

Spotkanie jest adresowane do klientów firmy Gavdi Polska, tj. organizacji, które korzystają z SAP HCM za pośrednictwem Gavdi.


Udział w spotkaniu wymaga rejestracji oraz akceptacji przez Gavdi Polska.

 

Zapisz się na spotkanie

Wybierz miejsce spotkania

 Akceptuję warunki **

Wybierz, skąd dowiedziałeś się o spotkaniu

Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o wyrażenie odpowiedniej zgody. Jeśli chcą Państwo otrzymywać od Gavdi POLSKA S.A. treści marketingowe na Państwa adres e-mail, prosimy również o wyrażenie zgody w tym celu. Każda z tych zgód może być wycofana w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego żądania na adres email rodo@gavdi.com. Wycofanie zgód nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych i wysyłki treści marketingowych, których dokonano przed ich wycofaniem.

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Gavdi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, w celu udziału w spotkaniu.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/-a o tym, że administratorem moich danych osobowych jest Gavdi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 838) przy ul. Prostej 70, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania interesujących mnie informacji na temat SAP SuccessFactors. Oświadczam również, że zostałem pouczony/-a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

** Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gavdi Polska S.A. treści marketingowych, zawierających w szczególności: materiały z webinariów i innych wydarzeń, informacje o nowościach produktowych SAP i Gavdi, informacje o konkursach i innych wydarzeniach na podany przeze mnie adres e-mail.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gavdi POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres rodo@gavdi.com.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa udziału w spotkaniu, a w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności: materiały z webinariów i innych wydarzeń, informacje o nowościach produktowych SAP i Gavdi, informacje o konkursach i innych wydarzeniach, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu udziału w spotkaniu jest wyrażona przez Państwa zgoda. W zakresie przesyłania treści marketingowych, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych.
 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Jeśli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie treści marketingowych lub wniosą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w spotkaniu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Od dnia 25 maja 2018 r. skarga będzie mogła być wnoszona do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w spotkaniu. W zakresie realizacji działań marketingowych podanie danych jest dobrowolne.
 2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Podziel się informacją o wydarzeniu ze swoimi znajomymi!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Back to Top