Grupa Synthos poszerzyła swój system SAP HCM o Gavdi Payroll Cost Planning and Reporting Platform

Project Description

Grupa Kapitałowa Synthos, jeden z największych producentów surowców chemicznych w Polsce, od stycznia 2019 roku zarządza obszarem HR dzięki rozwiązaniu SAP HCM i autorskim produktom Gavdi. Po wdrożeniu podstawowych funkcjonalności zdecydowano się rozszerzyć wykorzystanie systemu i uruchomić kolejne rozwiązanie – Gavdi Payroll Cost Planning and Reporting Platform. Narzędzie wspiera budżetowanie i prognozowanie wynagrodzeń oraz planowanie stanu zatrudnienia. Wdrożenie objęło ok. 2 050 pracowników z Polski i 1 000 pracowników z Czech.

Nowe rozwiązanie do planowania wynagrodzeń jest zasilane danymi z systemu SAP oraz z niezależnych arkuszy kalkulacyjnych, w których gromadzone są informacje wpływające na planowanie elementów wynagrodzeń wchodzących w skład budżet HR, podwyżek globalnych, jak i indywidualnych, zmian kadrowych – wakatów czy odejść. Wykorzystano do tego wewnętrzne funkcje odczytu danych z systemu HR oraz Gavdi Reporter. Nowe rozwiązanie zostało wykorzystane do przygotowania budżetu na 2020 rok.

Budżet należało przygotować w kilku wariantach, każdy z nich opierał się o szereg różnych wskaźników – globalny i indywidualny wzrost wynagrodzeń, koszty dodatków do wynagrodzeń, premie, odpisy na ZFŚS, narzuty ZUS (z uwzględnieniem oraz bez uwzględniania 30-krotności składek) oraz nowe obciążenia budżetu, takie jak PPK. Przygotowanie budżetu 2020 przebiegło w sposób płynny, a efekt końcowy jest zadowalający. Powodzenie wdrożenia Gavdi Payroll Cost Planning and Reporting Platform zawdzięczamy ścisłej współpracy między Synthos a Gavdi, wzajemnemu przekazywaniu wiedzy i pomysłów oraz wspólnemu kreowaniu użytecznych rozwiązań. Bardzo krótki czas wdrożenia wymagał od obu stron dokładnego zrozumienia oczekiwań biznesowych oraz możliwości technicznych – mówi Agnieszka Śreniawska, Kierownik Działu Controllingu Personalnego Grupy Kapitałowej Synthos. – Narzędzie Gavdi Payroll Cost Planning and Reporting Platform służy nam do zbierania, opracowywania i przygotowywania informacji personalnych niezbędnych w procesie planowania zatrudnienia i płac, podejmowania decyzji, a także sprawowania bieżącej kontroli. Standaryzacja i spójność danych dla wszystkich jednostek podlegających budżetowaniu umożliwia nam pełną analizę danych w jednakowym układzie dla wszystkich lokalizacji. Budowa i implementacja narzędzia informatycznego Gavdi Payroll Cost Planning and Reporting Platform wspierającego procesy planowania zatrudnienia i płac pozwoliła nam udoskonalić procesy controllingu personalnego w Grupie Synthos  – dodaje Agnieszka Śreniawska.

Spójny projekt budżetu został opracowany w dwóch podstawowych ujęciach raportowych. Pierwsze z nich obejmowało budżet według terminów wypłaty. Ujęcie to pozwala na porównanie wydatków planowanych z tymi rzeczywiście występującymi na listach płac. Drugie ujęcie to perspektywa okresów ‘za’, która prezentuje zawiązywane rezerwy księgowe na przyszłe premie okresowe. W obu układach rozwiązanie Gavdi umożliwia zachowanie pełnej analityki umożliwiającej weryfikację planowanego kosztu w postaci zagregowanej, jak i z dokładnością do pracownika i jego składnika płacowego.

– Gavdi Payroll Cost Planning and Reporting Platform to kompleksowe rozwiązanie analityczne i planistyczne. Umożliwia predykcję i analizę pełnych skutków finansowych dla kosztów osobowych przy zmiennych założeniach i wariantach. Firma ma realne narzędzie mitygacji ryzyk finansowych poprzez bieżący monitoring odchyleń na poziomie jednostek organizacyjnych czy elementów kosztów. Dostęp do danych mają osoby odpowiedzialne za planowanie i realizację budżetu w ramach HR. Monitorowanie kosztów jako proces staje się nieporównywalnie efektywne. Dodatkowo nasze rozwiązanie jest elastyczne, może być dostosowywane do zmieniających się założeń procesu planowania przez pracowników klienta, bez potrzeby programistycznego wsparcia. To bardzo istotne w kontekście kosztów utrzymania w kolejnych latach – zaznacza Szymon Knobloch, Dyrektor Konsultingu i Członek Zarządu Gavdi Polska.

 

Podziel się informacją o wydarzeniu ze swoimi znajomymi!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Back to Top