Grupa NEUCA

Project Description

 

Grupa NEUCA zarządza pracownikami w chmurze  dzięki SAP SuccessFactors

Grupa NEUCA oferuje szeroki portfel usług i produktów dla rynku ochrony zdrowia w Polsce. Spółka zatrudnia obecnie ponad 4,5 tys. pracowników. W portfolio Grupy znajduje się ponad 400 produktów. Firma stawia na innowacyjność, wprowadzając na rynek zdrowia nowe rozwiązania. Aby stworzyć cyfrowe i zintegrowane miejsce pracy, umożliwić płynną wymianę wiedzy pomiędzy menedżerami i pracownikami, Grupa NEUCA podjęła decyzję o wdrożeniu systemu SAP SuccessFactors.

Dzięki temu rozwiązaniu, menedżerowie firmy zyskali nowoczesne i intuicyjne narzędzie umożliwiające dostęp do kluczowych informacji o pracownikach, wsparcie wprowadzania nowych osób do firmy, zarządzanie celami, kompetencjami, szkoleniami i rozwojem zespołów, a także społecznościową platformę do wymiany wiedzy oraz pracy grupowej. Za wdrożenie odpowiedzialna była firma Gavdi Polska.

Cyfrowe środowisko pracy  potrzebne od zaraz

Od wielu lat Grupa NEUCA w obszarach obsługi kadrowo-płacowej korzystała z klasycznych rozwiązań oferowanych przez SAP. Pracownicy spółki korzystali także z aplikacji opartej na systemie Lotus Notes lub bardziej tradycyjnych narzędzi takich jak Excel czy dokumenty papierowe. Brakowało jednego, zintegrowanego systemu, przy pomocy którego lepiej można byłoby zarządzać informacjami dotyczącymi pracowników zarówno w obszarze tzw. twardego jak i miękkiego HR oraz analityki z nim związanej. Grupa NEUCA zaczęła szukać rozwiązania, które z jednej strony będzie nowoczesne i umożliwi wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy pracownikami, co przełoży się na wzrost ich zaangażowania i poziom realizacji celów. Z drugiej zaś, będzie odpowiadało na potrzeby i preferencje pokolenia Millenialsów i wchodzącej na rynek pracy generacji Z. Ważne było także, aby rozwiązanie wpisywało się w globalny trend związany ze świadomym uniezależnianiem się od czasu i miejsca pracy, potrzebą stałego dostępu do informacji i  nieustannej interakcji. – Chcieliśmy wdrożyć system, który będzie idealnie zaprojektowany pod kątem oczekiwań Millenialsów, którzy już dzisiaj stanowią 60 proc. Pracowników Grupy NEUCA, a będzie ich znacznie więcej. Potrzebowaliśmy narzędzia, które umożliwi wymianę wiedzy, interakcję, budowanie zaangażowania poprzez udostępnianie multimediów, blogowanie i dodawanie postów a poza tym będzie miało przyjazny i intuicyjny interfejs – mówi Andrzej Zieliński, Dyrektor Departamentu Polityki Personalnej w Grupie NEUCA.

NEUCA w chmurze

Grupa NEUCA powierzyła firmie Gavdi Polska wdrożenie chmurowego rozwiązania SAP SuccessFactors do zarządzania kapitałem ludzkim. Wśród wielu zalet tego rozwiązania wyróżnić można: przyjazny interfejs, zachęcający do wymiany wiedzy i doświadczeń, intuicyjność oraz łatwość obsługi, a także dostęp do najważniejszych danych niezależnie od czasu i miejsca. To właśnie na tych cechach systemu Grupie NEUCA zależało najbardziej. Projekt podzielono na kilka etapów. W ramach pierwszej fazy projektu, w czerwcu 2016 roku, uruchomiony został serwis wewnątrzfirmowy SAP SuccessFactors JAM, do wielostronnej i szybkiej wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami oraz pracy grupowej. Narzędzie opiera się na funkcjonalnościach wzorowanych na najpopularniejszych serwisach społecznościowych, a atrakcyjny wygląd i proste w obsłudze narzędzie idealnie wpisuje się w potrzeby firmy. Stwarza ono również potencjał realnego zwiększenia poziomu zaangażowania pracowników, co w perspektywie czasu przełoży się na finansowy wymiar całej Grupy.

Jesienią 2016 roku, w ręce wszystkich menedżerów i pracowników, oddany został moduł Employee Central, pozwalający na wgląd w kluczowe informacje o członkach zespołów, a także moduł Onboarding, wspierający proces wprowadzania nowych pracowników do firmy. Druga faza projektu, ze startem produkcyjnym w styczniu 2017, obejmowała rozwiązanie do kompleksowego zarządzania szkoleniami – moduł Learning. Równolegle uruchomiony został także moduł do zarządzania celami i kompetencjami zatrudnionych – Goals & Performance. W kolejnych miesiącach planowane jest udostępnienie użytkownikom modułu wspierającego zarządzanie sukcesją i rozwojem – Succession & Development. W planach Grupa NEUCA ma wdrożenie także kolejnych modułów z zakresu wsparcia rekrutacji (Recruting), zarządzania wynagrodzeniami (Compensation), analityki (Workforce Analitycs) oraz strategicznego planowania zasobów (Workforce Planning).

Organizacja przed implementacją rozwiązania chmurowego miała uporządkowane wszystkie wewnątrzfirmowe procesy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Firmie zależało na dostępie do tych procesów przy pomocy nowego, intuicyjnego interfejsu, łatwego w obsłudze dla pracowników. Na potrzeby wdrożenia, w Grupie NEUCA został powołany specjalny, wewnętrzny projekt o nazwie „Digital Ecosystem”, w skład którego wchodzą mniejsze podzespoły specjalistów i kierowników poszczególnie wdrażanych działów i przypisanych im modułów. Dla przykładu,  za implementację modułu Employee Central odpowiada osoba odpowiedzialna za kadry i płace, za moduł Learning – szef działu szkoleń. – Zarząd oraz ścisłe kierownictwo firmy są na bieżąco informowani o przebiegu wdrożenia, a ich osobiste zaangażowanie ma szczególne znaczenie w kontekście czynników warunkujących powodzenie przedsięwzięcia. Na sukces tego projektu wpływ miała także ogromna determinacja, profesjonalizm członków poszczególnych zespołów, jak również gotowość firmy do realizacji takiego przedsięwzięcia – dodaje Andrzej Zieliński.

Nowoczesne rozwiązanie, wymierne korzyści

Dzięki rozwiązaniu SuccessFactors w ręce wszystkich pracowników i menedżerów Grupy NEUCA oddane zostało nowoczesne i łatwe w użyciu narzędzie. W ramach jednego, zintegrowanego systemu menedżerowie mogą sprawniej zarządzać celami, kompetencjami szkoleniami oraz rozwojem zatrudnionych. Rozwiązanie umożliwia im także wgląd do kluczowych informacji o pracownikach oraz wspiera wprowadzanie do firmy nowych osób. W ramach czynności wdrożeniowych uruchomiona została także platforma do wielostronnej wymiany wiedzy i doświadczeń między pracownikami i menadżerami, angażująca obie strony. Spółka zyskała nowoczesny i przyjazny  system do zarządzania kapitałem ludzkim zgodny z najnowszymi technologicznymi trendami. Uprościła i zautomatyzowała przy tym wiele procesów. Jedną z kluczowych zalet rozwiązania jest intuicyjność i dostępność. Dzięki temu, wszyscy menadżerowie oraz pracownicy zyskali dostęp do łatwej i szybkiej wymiany wiedzy, niezależnie od czasu i miejsca, za pomocą urządzeń mobilnych. Właśnie na takim rozwiązaniu Grupie NAUCA zależało najbardziej. Obecnie jest to najszersze funkcjonalnie wdrożenie rozwiązania SAP SuccessFactors w Polsce.

Podziel się informacją o wydarzeniu ze swoimi znajomymi!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Back to Top