Gavdi PPK – sposób na efektywne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Twojej firmie

Project Description

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Jest to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczonego, jak się szacuje, dla przeszło 11 mln zatrudnionych. Już od 1 lipca 2019 firmy zatrudniające ponad 250 osób są zobowiązane do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Ustawa nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z informowaniem pracowników o zdarzeniach PPK, pozyskiwaniem od pracowników oświadczeń i deklaracji, przetwarzaniem zgłoszeń, kalkulacją składek oraz wymianą danych z instytucjami finansowymi. Czy Twoja Firma jest gotowa na obsługę tych procesów? Czy aktualne systemy informatyczne HR wspierają cały proces obiegu informacji i dokumentów PPK mdzy pracownikami, Twoja organizacją i instytucjami finansowymi obsługującymi proces? 

Odpowiedzią na te wyzwania jest Gavdi PPK prekonfigurowane, kompleksowe rozwiązanie do obsługi procesów PPK, kompatybilne z funkcjonalnościami opracowanymi i wspieranymi przez SAP Polska. Gavdi PPK został zaprojektowany w oparciu o rozwiązanie SAP HCM oraz autorską koncepcję obsługi procesów PPK. Nasze podejście jest weryfikowane na bieżąco z informacjami pozyskiwanymi w związku z uczestnictwem Gavdi w grupie roboczej zrzeszającej Polski Fundusz Rozwoju, instytucje finansowe, największych producentów oprogramowania oraz firmy wdrożeniowe. 

Komu rozwiązanie jest potrzebne? 

Gavdi PPK to narzędzie zgodne ze standardem SAP, które jest rodzajem „nakładki” do rozwiązania SAP HCM. Narzędzie skierowane jest do tych organizacji, które podlegają przepisom ustawy o PPK i potrzebują rozwiązania zapewniającego kompleksową obsługę PPK. W pierwszej kolejności skorzystać mogą z niego firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, które już 1 lipca 2019 muszą wprowadzić obsługę PPK do firmy.  

Konkretne korzyści  

Co oferuje narzędzie informatyczne Gavdi PPK? Przede wszystkim minimalizację przyszłych kosztów zarządzania procesami PPK, poprzez automatyzację czynności administracyjnych oraz elektroniczną wymianę informacji i dokumentów z pracownikami, do których należy zarządzanie uczestnictwem, ewidencja i zarządzanie dokumentacją, generowanie zdarzeń PPK, naliczanie składek czy komunikacja z Instytucją Finansową. Dzięki takim funkcjom Gavdi PPK gwarantuje prawidłową obsługę całej dokumentacji związanej z uczestnictwem w PPK, terminowe informowanie pracowników o zdarzeniach oraz prawidłowe naliczenie składek. 

Poza oszczędnością kosztów związanych z obsługą PPK pracodawca, który zdecyduje się na skorzystanie z rozwiązania Gavdi PPK zyskuje także komfort użytkowania. Gavdi PPK jest przemyślanym i zautomatyzowanym środowiskiem pracy, objętym programem opieki, wsparcia i rozwoju (maintenance). Klienci mają zapewniony rozwój narzędzia i dostosowanie go do przyszłych zmian prawnych i najlepszych praktyk.  

Przepisy o Pracowniczych Planach Kapitałowych mogą wywołać wiele niejasności także wśród pracowników. Dużym wyzwaniem przy wdrożeniu i zarządzaniu PPK w firmie jest więc sprawna i klarowna komunikacja z nimi. Tu także z pomocą przychodzi Gavdi PPK, które dzięki automatyzacji procesów zarządzania PPK optymalizuje i minimalizuje koszty wymiany informacji z pracownikami, ale też daje im możliwość pełnego dostępu do danych, zmiany decyzji czy kontrolę przekazywanych wpłat. 

Zaletą Gavdi PPK jest także jego szybka implementacja – narzędzie jest gotowe do użycia przy niewielkim nakładzie pracy wdrożeniowej. Produkt jest też w pełni kompatybilny z innymi produktami Gavdi: eTeczka, Document Generator, Gavdi Reporter, co umożliwia prowadzenie zintegrowanego i spójnego systemu do zarządzania całą dokumentacją pracowniczą w firmie.   

Obsługiwane procesy 

Gavdi PPK to spójny, ergonomiczny system do pełnego zarządzania procesem obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. System obsługuje poniższe procesy (stan na dzień 24.04.2019): 

 • informacja dla Pracowników o PPK i możliwości rezygnacji oraz zwiększaniu składki dobrowolnej, 
 • obsługa oświadczeń Pracowników (rezygnacja, deklaracja przystąpienia) 
 • zapisanie Pracowników do PPK – komunikacja z AT, 
 • złożenie deklaracji o zmniejszeniu wpłaty podstawowej Pracownika (120% min. wynagr.), 
 • złożenie deklaracji o zmianie składki dodatkowej Pracownika, rezygnacji z PPK lub ponownego przystąpienia do projektu,  
 • przekazanie informacji o ponownym dokonywaniu wpłat za Pracownika (po 4 latach) i autozapisanie  
 • zmiana danych osobowych w PPK, 
 • obsługa wniosków o wypłatę transferową, 
 • obsługa procesu zwrotów składek, 
 • ewidencja dokumentów wraz ze statusami ich podpisania, 
 • przekazanie zdarzeń oraz składek do Instytucji Finansowej, 
 • naliczenie i zaksięgowanie składek PPK, 
 • obsługa komunikacji zwrotnej z Instytucji Finansowej, 
 • raportowanie. 

Wynikiem należytego realizowania powyższych procesów jest prawidłowa kalkulacja składek PPK oraz ich przekazanie do Instytucji Finansowej. Rozwiązanie Gavdi PPK posiada także rozbudowany moduł raportowy umożliwiający generowanie niezbędnych zestawień raportów dotyczących uczestników programu, składek, dokumentów wraz z ich statusami czy aktualnych i przyszłych zdarzeń PPK. 

Aktualne informacje związane z obsługą PPK można także śledzić na Oficjalnym Portalu Informacyjnym Pracowniczych Planów Kapitałowych https://www.mojeppk.pl/ 

Jeżeli jeszcze nie wdrożyłeś systemu do obsługi PPK a zainteresowało Cię narzędzie Gavdi PPK, napisz do Nas.

 Skontaktuj się ze sprzedawcą

Podziel się informacją o wydarzeniu ze swoimi znajomymi!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Back to Top