Elektronizacja procesów w energetyce, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne z nowoczesnym systemem HR

Project Description

Ponad 1500 pracowników Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. i jej Zamiejscowych Komórek Organizacyjnych (ZKO) od 1 stycznia 2018 roku dołączyło do 800 osób obsługiwanych w systemie SAP przeznaczonym do realizacji procesów kadrowo-płacowych w PSE. Dzięki intuicyjnemu narzędziu dział HR raportuje z jednego, nowoczesnego systemu, a przebieg procesów – między innymi w zakresie zasad zatrudnienia i wynagradzania – został ujednolicony. Za realizację wdrożenia odpowiadała firma Gavdi Polska.

W ramach zmian w spółce chcieliśmy wesprzeć realizację procesów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi za pomocą najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Chcieliśmy, by zmiana objęła zarówno PSE S.A., jak i Zamiejscowe Komórki Organizacyjne (ZKO). Naszym celem było ujednolicenie procesów w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, stworzenie nowoczesnego, intuicyjnego i jednolitego systemu kadrowo-płacowego opartego na rozwiązaniach SAP, a także wykonanie migracji danych pracowników Zamiejscowych Komórek Organizacyjnych z historycznych systemów informatycznych. Zrealizowaliśmy te cele. Obecnie korzystamy z nowoczesnego narzędzia, które w znacznym stopniu usprawniło naszą pracę – podkreśla Andrzej Piłat, Kierownik Projektu w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.

Projekt opracowania dokumentacji projektowej, realizacji i wdrożenia zmian w systemie SAP oraz wykonanie migracji danych pracowników Zamiejscowych Komórek Organizacyjnych PSE S.A. rozpoczął się pod koniec września 2017 roku, a start produkcyjny nowego rozwiązania nastąpił w styczniu bieżącego roku. W ten sposób już pod koniec stycznia wynagrodzenia dla pracowników PSE S.A. i ZKO zostały naliczone w jednolitym systemie kadrowo-płacowym.

Dzięki przeniesieniu danych historycznych aktywnych pracowników do jednego, spójnego systemu HR, spółka mogła zrezygnować z utrzymania pięciu różnych systemów dotychczas wykorzystywanych w ZKO, co znacznie zmniejszyło koszty eksploatacji. Jeden spójny system HR ułatwia również raportowanie danych w ramach całej spółki.

– Cieszymy się, że nasza oferta okazała się najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez PSE S.A. i dzięki temu mieliśmy możliwość współpracy przy realizacji tego projektu. W jego ramach przenieśliśmy dane pracowników do jednego, spójnego systemu HR z pięciu różnych systemów, z których dotychczas korzystały Zamiejscowe Komórki Organizacyjne. Mieliśmy już w przeszłości okazję współpracować z PSE S.A., wdrażając nasze prekonfigurowane narzędzia, jednak ten projekt był znacznie większym wyzwaniem biorąc pod uwagę krótki czas jego realizacji. Uważam, że powodzenie tego projektu jest najlepszym świadectwem naszego profesjonalizmu – dodaje Teresa Olszewska, Prezes Zarządu w Gavdi Polska S.A.

Gavdi Polska odpowiadała za realizację całości projektu. Podwykonawcą w obszarze płac była firma SID Sp. z o.o.

Od 2012 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne korzystają z prekonfigurowanych rozwiązań Gavdi takich jak: eDeklaracje, służące do elektronicznego generowania i wysyłki pracowniczych deklaracji podatkowych w systemie SAP, Gavdi Replicator, wspierający proces tworzenia realistycznego środowiska testowego poprzez kopiowanie danych z systemu produkcyjnego do systemu testowego lub rozwojowego oraz Gavdi ePaski, który pozwala zelektronizować i zautomatyzować proces przygotowywania pasków płacowych oraz innych dokumentów, np. RMUA, PIT i przekazywania ich pracownikom.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada także za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia również, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej. PSE są właścicielem 14 195 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Project Details

  • Date 30. November 2018
  • Tags Aktualności

Podziel się informacją o wydarzeniu ze swoimi znajomymi!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Back to Top